Bredbånd abonnement

Som medlem kan optages private husstande som ejer, lejer eller bebor boliger i foreningens forsyningsområde jfr. vedtægternes §3, stk. 1.

En husstand kan blive tilsluttet bredbåndsanlægget, og kan modtage tv og internet mod at betale tilslutningsafgift. Husstanden skal løbende betale kontingent uanset om der alene modtages internet eller en kombination af internet og tv.

 

 

Tilslutningsgebyr – gratis
Teknikerassistance (excl. kabeltræk m.m.)
kr.
400,00
Lukning for modtagelse af tv, og nyt internetfilter kr.

        600,00

Internet –  pr. måned (50/10 Mbit)
kr.
150,00
Internet – guldpakke pr. måned (150/30 Mbit)   * kr.

        200,00

Internet – mega pr. måned (op til 300/50 Mbit) *
kr.
250,00
Gebyr pr. indbetaling hvis ikke tilmeldt Betalingsservice
kr.
25,00
Skift af hastighed **)

gratis

Internetinstallation

gratis

Udlån og ombytning af modem

gratis

Genåbning
kr.
500,00
Rykkergebyr
kr.
100,00
Ved tilslutning udføres følgende:
Installering af data stikdåse og lån af modem.
Udmåling af netkvaliteten.
(Hvis der er fejl på den del af kabelnettet som ligger på egen grund, skal dette kabel udskiftes af ejeren for dennes regning).
Medlemmet skal selv trække netkabel fra husets antenneindgang til pc´en samt tilslutte og konfigurere pc´en til nettet. Denne opgave kan tilkøbes som “teknikerassistance” jfr. ovenfor.
* plus 1 stk. fast offentlig IP-adresse.
** Ved skift til internet standard skal det udlånte modem ombyttes til et  almindeligt modem.

Abonnement opkræves kvartalsvis forud for hver den 01.01, 01.04, 01.07 og 01.10. Første betaling beregnes fra næste kvartal.

(Alle priser er inkl. moms)

Betal dine regninger via Betalingsservice her
Ved opsigelse af internet skal opsigelsen varsles skriftligt en måned til udløb ved efterfølgende månedsskifte til antenneforeningens kasserer.
Tilslutningsaftale:

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.