Priser for tilslutning og ændringer

Som medlem kan optages private husstande som ejer, lejer eller bebor boliger i foreningens forsyningsområde jfr. vedtægternes §3, stk. 1.

En husstand kan blive tilsluttet bredbåndsanlægget, og kan modtage tv og internet mod at betale tilslutningsafgift. Husstanden skal løbende betale kontingent uanset om der alene modtages  internet eller en kombination af internet og tv.

Tilslutningsgebyr – gratis *)
Gravearbejde      kr. 1.500 fast pris uanset installation **)
Grundpakke kr.    190,00 pr. måned
Mellempakke kr.    425,00 pr. måned
Fuldpakke kr.    585,00 pr. måned
Internet only – medlemskab kr.      40,00 pr. måned
Genstilslutning kr.    600,00
Omkobling (pakkeskift)
kr.    600,00 ***)
Gebyr pr. indbetaling hvis ikke tilmeldt via
Betalingservice
Rykkergebyr
kr.      25,00
kr.    100,00
Abonnement opkræves kvartalsvis forud hver den 01.01, 01.04, 01.07 og 01.10.
(Alle priser er inkl. moms fra 01.01.20)
Ved opsigelse af tv-modtagelse og medlemskab skal opsigelsen varsles skriftligt en måned til udløb ved efterfølgende månedsskifte til antenneforeningens kasserer.
*)
Gratis tilslutning forudsætter at der samtidig aftages internet  fra foreningen i en periode på minimum 2 mdr.
Stikledning ved tilslutning er inkluderet i prisen, samt montering af 1 stk. datastik.
Hvis der kun aftages tv-pakke koster tilslutning kr. 1.500.
**)
Medlemmet selv skal foretage nedgravning af kabel fra stander i skel og frem til ejendommen.
Gravearbejde kan tilkøbes til fast pris kr. 1.500.
***)
Ved flytning til en ejendom som allerede er tilsluttet foreningen skal der betales for pakkeskift.
Pakkeskift kan ske hver måned, og med et varsel på indeværende måned plus 1 måned.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.