Fejl på antenneanlægget?

Ved udfald på tv- og radiokanale

Prøv at gennemgå nedenstående punkter inden du kontakter Faaborg Vest Antenneforening.

 • Periodisk udfald på tv/radio
  Undersøg næste gang du har signal, om der er meddelelser på din mobil eller vores hjemmeside m.h.t. afbrydelser i området, hvor du bor. Under ombygningsarbejder i anlægget kan der forekomme afbrydelser – i løbet af dagtimerne. Under den årlige servicegennemgang er sådanne på 1-2 gange, højst 5 minutter ad gangen.
 • Ingen signaler på tv og radio
  Undersøg om der er strøm på fjernsyn, video, radio eller din egen lokale antenneforstærker (hvis du har en sådan). Undersøg om antenneledningen sidder i stikdåsen på væggen og i diverse udstyr (fjernsyn, radio, videomaskine, harddiskoptager, digital set top boks).
 • Prøv at koble selve fjernsynet eller radioen direkte til stikdåsen på væggen – uden om videomaskine, harddiskoptager, digital set top boks, eventuel fordeler eller antenneforstærker. Forsvinder fejlen, kan den skyldes en fejl i evt. video, harddiskoptager eller dekoder. Hvis lysnetstrømmen tages fra en video, harddiskoptager eller en boks, så svækkes signalet meget, hvis det får via denne, også selv om den er slukket med fjernbetjeningen (sat på stand by). Prøv evt. med et nyt kabel, da fejlen kan komme fra en defekt antenneledning. (“Medfølgende” kabler med støbt stik – sorte – kan have en høj fejlprocent).
 • Stadig ingen signaler
  Undersøg, om naboer har samme problemer. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det være dit apparat som er defekt.
 • Det digitale billede viser mosaik og puslespil meget ofte
  Undersøg om der er softwareopdatering til dit digitale tv. Hvis der er, hent den og kør den ind og sæt den i værk (måske mister du favoritlisten).
  Tjek om du har HF-utætte antennestik. De gamle plastic-kappestik skal udskiftes, og erstattes med tætte stik eller færdigstøbte kabler med tætte stik. Det kan også være, at dine kabler på loftet trænger til en tur. Kontakt evt. vores servicepartner TeknikCenterFyn på tlf. 3022  2148 for et servicebesøg (er for egen regning).
 • Hvis naboen ikke har signal.
  Der er højst sandsynlig en fejl på antennesystemet.
  Kontakt Faaborg Vest Antenneforening på telefon 2440 0451, hvis ingen forbindelse så indtal en besked på telefonsvarer eller send en e-mail til: helgerosendahl@yahoo.com.

  Når vi har modtaget henvendelser om fejl, vil vi besvare dem hurtigst muligt, og fejl som skal videregives til vores servicepartner, vil blive udført i normal arbejdstid.

  Vær opmærksom på, at stammer fejlen fra dit fjernsyn, videomaskine, harddiskoptager, dekoder, stikledning fra stander til huset eller andet, kan der blive opkrævet servicegebyr fra vores servicepartner TeknikCenterFyn.

Du er altid velkommen til at kontakte Faaborg Vest Antenneforening på tlf. 2440 0451, hvis der opstår fejl eller forstyrrelser på antennesignalet eller send en e-mail til faaborgvestantenneforening@faaborgvest.dk.

Hvad dækker antenneforeningens serviceaftale?

 • Udgift til service og vedligeholdelse af anlægget til og med stander/fordeler ved vej er indeholdt i kontingentet til Faaborg Vest Antenneforening.
Fejl, der skyldes beskadigelse af stikledning på egen grund, defekte TV-/ radioapparater, interne forstærkere samt dårlige kabelforbindelser m.v. efter stander dækkes ikke af kontingentet til antenneforeningen.
Undersøg om jeres forsikring dækker.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.