Generalforsamling 2021

Jævnfør vore vedtægter, skal generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Corona smitten og regeringens forsamlingsrestriktioner gør det ikke muligt at afholde generalforsamlingen.

Generalforsamlingen udsættes derfor indtil videre.

Vi håber at generalforsamlingen kan afholdes inden sommerferien, og vi vil orientere om det her på hjemmesiden, gennem vores nyhedsbrev og ved annoncering i Ugeavisen Faaborg.

Hilsen Bestyrelsen