Faaborg Vest Antenneforening

Om foreningen

Faaborg Vest Antenneforening er stiftet den 12. april 1988 i forbindelse med, at den daværende Faaborg Kommune solgte kabelnet og mastestation til foreningen.

Antenneforeningen er en brugerejet forening der varetager medlemmernes interesser i form af billige priser, god kvalitet, højt serviceniveau og direkte medlemsindflydelse på generalforsamlingerne. Der fremtidssikres og udbygges løbende på det eksisterende bæredygtige kabelnet.

Tilslutning

Internet tilslutning

33%
Standard
52%
Guld
15%
Mega

TV tilslutning

51%
Grundpakke
20%
Mellempakke
29%
Fuldpakke

Antenneforeningen har p.t. 1.036 medlemmer, og ledes af en Bestyrelse på 7 medlemmer.

Foreningens antennenet blev i efteråret 2003 ombygget til et 862 Mhz anlæg for at sikre bedre en billedkvalitet, og mulighed for fremføring af flere kanaler. Anlægget blev i samme forbindelse forsynet med fuld returvej til brug for hybridfibernet.

I efteråret 2008 og 2013 er kabelnettet udbygget med 6,5 km. lyslederkabel, og antenneforeningens kabelnet er i denne forbindelse opdelt i 8 øer (områder). Med ø-opdelingen er  det enkelte område direkte forbundet med det landsdækkende fiberbackbone net, hvilket giver højere båndbredde og bedre signalkvalitet.

Der kan p.t. modtages op til 62 digitale TV kanaler i grund- mellem og fuldpakken (heraf 50 HD kanaler) via tv i alle rum uden udstyr og ekstra udgifter.

Antenneforeningen udbyder eget Internet til medlemmerne til fast pris uanset forbrug, og p.t. aftager 891 (86%) medlemmer internet via antennekablet.

Via internetforbindelsen kan der etableres IP telefoni, og vælger du antenneforeningens samarbejdspartner evercall, betaler vi et månedligt tilskud på kr. 24,- af den faste afgift for dit abonnement hos evercall.