Privatlivspolitik

Faaborg Vest Antenneforening har, i overensstemmelse med EU’s Persondataforordning “GDPR”, opstillet en beskrivelse af hvordan vi behandler oplysninger om vore medlemmer, samt hvorledes disse oplysninger tilgår vores samarbejdspartnere.

Hvilke persondata behandler vi:

Følsomme persondata der indsamles:

Der indsamles INGEN personfølsomme data!

Ikke-følsomme persondata der indsamles:
1. Stamoplysninger på ethvert medlem
 • Navn (fornavne, efternavn)
 • Adresse for levering (postadresse, postnummer)
 • Adresse for betaling (postadresse, postnummer, postdistrikt)
 • Telefonnummer, fastnet eller IP-telefon
 • Mobiltelefonnummer til brug til medlemsinfo (SMS)
 • E-mail til brug for medlemsinfo (e-mail, jf. vedtægter)
2. Produkter medlemmet skal have leveret fra foreningen

For hvert produkt: Start og eventuel slutdato.

 • TV pakke og WebTV
 • Internetpakke
 • Modemtype
 • MAC-adresse for modem
 • Serienummer for modem
 • Fast IP-adresse
 • Dynamisk IP-adresse logges
 • Oplysninger til brug for eventuelt abonnement hos EverCall (hvis foreningen betaler)
3. Betalingsoplysninger
 • De under pkt. 1 og 2 nævnte oplysninger
 • BS-nummer ved betaling via Betalingsservice
 • Valg af betalingsmetode
 • Oplysninger til Nets-opkrævning eller anden betalingsservice
 • Regninger og betalingsoplysninger for det enkelte medlem 5 år tilbage
 • Arbejdsgiver: Navn, adresse, bankoplysning, evt. EAN nummer, hvis arbejdsgiver betaler internet
 • Opkrævninger sendt til inkasso.
4. Bestyrelsesmedlemmer
 • Samme oplysninger som medlemmer af foreningen
 • Bilnummer ved udbetaling af kørselsgodtgørelse
 • CPR-nummer ved udbetaling af anden form for godtgørelse
 • CPR-nummer Ved afregning af kørselsgodtgørelse
 • CPR-nummer ved udbetaling af godtgørelser til bestyrelsesmedlemmer
 • Bankkontonummer ved udbetaling af godtgørelser.
5. CPR-nummer, Andre
 • Ikke nødvendigt for almindelige medlemmer
6. Foreningsadministration
 • Mailkorrespondance ifm. sagsbehandling gemmes på computer tilhørende det enkelte bestyrelsesmedlem. Herudover gemmes denne korrespondance på foreningens server. Materialet destrueres efter endt brug.
 • Koder til mail med ”gamle faabva-adresser” opbevares af formanden og foreningens internetansvarlige.
 • Voicemail på foreningens telefonnumre aflyttes og destrueres efter endt brug.
 • Økonomisystem sker i C5. Systemet er placeret på foreningens server som kræver VPN adgang og login.
 • Administrationssystem er sammenhængende med Økonomisystem. Adgang til systemet er tildelt bestyrelsen samt supporterteam hos NAL Medienet.
 • Visse medlemsoplysninger deles med følgende samarbejdspartnere: Stofa, Infowise, NAL Medienet, EverCall, Beredskabsalarm
 • Foreningens materiale til drift og dokumentation opbevares i skyen placeret på foreningens server.

Brug af Cookies på hjemmesiden

Cookies her på hjemmesiden anvendes udelukkende for at give dig en god og sikker brugeroplevelse.
Der anvendes INGEN unødvendige, eller tredjepart cookies!