Priser & Gebyrer

Alle priser er inklusive moms.
Medlemskab

Som medlem kan optages private husstande som ejer, lejer eller bebor boliger i foreningens forsyningsområde jfr. vedtægternes §3, stk. 1. En husstand kan blive tilsluttet bredbåndsanlægget, og kan modtage tv og internet mod at betale tilslutningsafgift.

Husstanden skal løbende betale kontingent uanset om der alene modtages internet eller en kombination af internet og tv. Alle priser er inkl. moms fra 1. januar 2022.

Tilslutning

Gratis tilslutning forudsætter at der samtidig aftages internet fra foreningen i en periode på minimum 2 måneder. Stikledning ved tilslutning er inkluderet i prisen, samt montering af 1 stk. datastik.

Hvis der kun aftages TV-pakke koster tilslutning 1.500,- kr. Medlemmet selv skal foretage nedgravning af kabel fra stander i skel og frem til ejendommen. Gravearbejde kan tilkøbes til fast pris 1.500,- kr.

Flytning & Pakkeskift

Ved flytning til en ejendom som allerede er tilsluttet foreningen skal der betales for pakkeskift. Pakkeskift kan ske hver måned, og med et varsel på indeværende måned plus 1 måned.

Der kan, med et varsel på en måned, pr. førstkommende månedsskifte skiftes mellem Grundpakke, Mellempakke og Fuldpakke. Ønskes der omkobling til anden pakke, i forbindelse med flytning til en anden ejendom gælder samme varsel. Betaling for pakkeskift sker i forbindelse med den førstkommende opkrævning for øvrige ydelser.

Sker der ikke nedtagelse af et filter i forbindelse ejerskifte/flytning ect., overføres pligten til at betale for en eventuel senere nedtagning, til den nye beboer. Udligning mellem gammel og ny beboer er antenneforeningen uvedkommende.

Ønskes der omkobling/pakkeskift, kontakt Foreningen.

Abonnement

Abonnement opkræves kvartalsvis forud hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Ved opsigelse af tv-modtagelse og medlemskab skal opsigelsen varsles skriftligt en måned til udløb ved efterfølgende månedsskifte til foreningen.

Prisoversigt pr. 1. april 2024

TV pakker Pr. måned
M/U Internet
Lille pakke, 30 kanaler 235/255 kr.
Mellem pakke, 43 kanaler 520/540 kr.
Stor pakke, 62 kanaler 795/815 kr.
Internet Pr. måned
Standardpakke 50/10 Mbit
Internet Only/Uden TV pakke
Bemærk: Modem uden WiFi
150 kr.
170 kr.
Guldpakke 500/30 Mbit
Internet Only/Uden TV pakke
Inkl. WiFi-modem & Fast IP-adresse
200 kr.
220 kr.
Megapakke 800/50 Mbit
Internet Only/Uden TV pakke
Inkl. WiFi-modem & Fast IP-adresse
250 kr.
270 kr.
IP Telefoni Pr. måned
Forbrugsafregnet
Router leje

Ingen opkaldsafgift
Opkald, Dansk fastnet 0,10 kr/min
Opkald Dansk mobil 0,99 kr/min

Kan ikke nyoprettes fra 1/11-2023!
0 kr.
0/20 kr.
Fri Tale Danmark
Router leje
Ingen opkaldsafgift
Fri tale, Fastnet & Mobil i Danmark
59 kr.
0 kr.
International Fastpris
Router leje
Som "Fri tale danmark" +
Fri fastnetopkald til 21 lande
79 kr.
0 kr.

Gebyrer m.v. Pris
Tilslutning TV Only
Både TV & Internet, Min. 2 mdr.
Ved tilslutning af internet udføres følgende:
Installering af data-stikdåse, udlån af modem, samt udmåling af netkvaliteten
1.500 kr.
0 kr.
Tilkøb, Gravearbejde
Fra stander i skel til ejendom, hvis du ikke graver selv
1.500 kr.
Genstilslutning 600 kr.
Omkobling/Pakkeskift
Ved flytning til en ejendom som er tilsluttet skal der betales for pakkeskift
600 kr.
Lukning for modtagelse af TV
Inkl. nyt internetfilter
600 kr.
Genåbning, Internet 500 kr.
Teknikerassistance, Internet
Excl. evt. kabeltræk m.v.
400 kr.
Rykkergebyr
Ved manglende-/for sen betaling
100 kr.
Medlemskontingent pr. måned
20 kr. inkluderet i TV pakke
20 kr. inkluderet i internet pakke
40 kr.
Faktureringsgebyr
Hvis ikke tilmeldt til Betalingsservice
Tilmeld til Betalingsservice og spar penge
25 kr.
Internet installation 0 kr.
Skift af Internet hastighed
Ved skift til Standardpakke skal udlånt Modem ombyttes til Modem uden WiFi
0 kr.
Udlån/Ombytning af Modem 0 kr.
Alle priser er inklusive moms.