Faaborg Vest Antenneforening

Abonnements beregner

  TV-pakke:
  Internet-pakke:
  IP-Telefoni: (Kræver Internet!)

  *) Egen Router, eller Mega-/Guldpakke
  Beregnet Abonnement:
  Kr. pr. måned
  Beregnes automatisk, når du ændrer pakker!

  Bemærk:

  Ny tilslutning uden internet, koster det et engangsbeløb på 1.500 kr. og du skal selv stå for nedgravning af kabel på egen grund.

  IP-telefoni:

  Forbrugsafregnet IP telefoni koster til fastnet 0,10 og til mobil 0,99 kr/min.
  Fri tale International gælder kun følgende 21 lande

  Abonnement opkræves kvartalsvis forud, hver den 1/1, 1/4, 1/7 & 1/10