Orientering fra ordinær generalforsamling 28/3-2022

Generalforsamlingen blev afviklet efter den udsendte dagsorden.

Der var genvalg til de 3 bestyrelsesmedlemmer.

Referat fra generalforsamlingen, formandens beretning og årsrapport 2021 kan læses her.