Orientering om Generalforsamling 27/3-2023

Dirigenten konstaterede at varsling af generalforsamling ikke var sket i overensstemmelse med vedtægterne, hvorfor denne ikke var varslet korrekt.

Generalforsamling annonceret i Ugeavisen den 1.marts 2023 og udsendt i mail til medlemmerne 14. marts 2023.

Iflg. vedtægterne skal der annonceres senest 3 uger før generalforsamling i både Ugeavis og mail.

Da dette ikke er tilfældet for udsendelse af mail blev generalforsamlingen suspenderet.

På mødet blev der orienteret om årsrapport for år 2022, og formanden oplæste beretningen.