Ordinær Generalforsamling 25. marts 2024

Der indkaldes til Ordinær Generalforsamling 2024:
Mandag den 25. marts kl. 19:00,
Toftegårdsskolen,
Toftegårdsvej 7, 5600 Faaborg.

Kopi af årsrapport for 2023 og forslag til budget 2024 kan afhentes hos formanden, Margrethevang 57.
Opmærksomheden henledes på vedtægternes § 18 stk. 7, hvorefter forslag fra medlemmerne til behandling under dagsordenens pkt. 6, skal med forslagsstillerens kontaktoplysninger og underskrift være formanden i hænde senest den 11. marts 2024.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen