Hvor meget strøm bruger mit modem

Som følge af de stigende energipriser får vi flere henvendelser fra medlemmer, der bekymrer sig om hvor meget strøm deres modem bruger.

Vi har derfor lavet en måling af strømforbruget. Resultatet var, at et modem bruger ca. 10 W. Omregner man dette til kWh, så ender det i et dagligt forbrug på 0,24 kWh. Økonomisk svarer det til 1,5 kr. om dagen ved en elpris på 6 kr./kWh.

Vi vil dog stadig gerne henstille til, at du lader dit modem være tændt 24/7.

Dette af flere årsager. Dels fordi vi bruger natten til at opdatere og fejlrette modems, og dels fordi vi bruger modems onlinestatus til at tjekke, hvordan vores internet kører. Et offline modem kan nemlig betyde to ting: Enten er det defekt og fejlramt, eller man har slukket for strømmen.

Husk at kontakte internetsupport på eller 7225 3113 mandag til fredag kl. 17.00-21.00 eller lørdag – søndag kl. 10.00-14.00, hvis du har problemer med forbindelsen.