Nyheder om antenneforeningens TV og internet

Ingen prisstigninger i 1. kvartal 2024

Antenneforeningen køber p.t. tv-signalet fra Norlys.

Norlys forhandler med alle programselskaberne om 2024 priserne for TV-pakkerne, og den største udfordring er TV2, som mener at der skal betales mere for deres produkter. Forhandlingerne forventes ikke at blive afsluttet i indeværende kalenderår, og vi har derfor besluttet at fastholde priserne uændret i 1. kvartal 2024.

Vi forventer beherskede prisstigninger for TV-pakkerne, mens prisen for internet holdes i ro.

Hvis I har ønsker om skift af TV-pakke eller skift til ”internet only”, så kontakt Helge Rosendahl på 4011 1600.
Skiftet er gratis i december måned, og en ændring foretages i opkrævningen pr. 01.04.2024.

Nyt omkring vores internet

Vi har købt og fået installeret ny internetmaskine. I samme forbindelse er alle vores forstærkere i kabelnettet blevet udskiftet.

Samlet set får vi et bedre og mere robust TV og internet til glæde for jer alle.

Vi arbejder på at løfte internettet op på et højere niveau i form øgede hastigheder. Vi tester hvilke hastigheder som kan tilbydes medlemmerne, og i samme forbindelse vil vi forbedre tilslutningerne for de medlemmer som har valgt de højere hastigheder. Dette betyder ændring af tilslutninger og indkøb af nye modemmer.

Alle ændringerne afholdes omkostningsmæssigt af foreningen.

De bedste jule- og nytårshilsner fra bestyrelsen.